Sahara One's Jai Jai Jai Bajrangbali

Rukmani Paudel to enter Jai Jai Jai Bajrangbali